Ben je ouder dan 18?

Bij het gebruik van de site ga je akkoord met onze privacy policy/By entering this site you agree to our Privacy Policy
We verkopen geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Niet alleen omdat dit wettelijk verboden is, maar vooral ook omdat jongeren helemaal geen alcohol zouden moeten drinken.

Aansprakelijkheid

Deze website biedt aan haar bezoekers informatie over haar producten en diensten. Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze site worden aan de informatie geen rechten ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten. Catalaansewijn.nl staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Catalaansewijn.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze website en/of in de kaarten. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen afnemer en Catalaansewijn.nl, kan Catalaansewijn.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is Catalaansewijn.nl in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit: De mogelijkheid de site niet te gebruiken enz. Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Catalaansewijn.nl, waaronder de website, door een derde. De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid en/of indirecte schade gelden niet indien er sprake is opzet of grove schuld van Catalaansewijn.nl.
Catalaansewijn.nl kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor het ontstaan van zowel directe als indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden producten.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Catalaansewijn.nl
Marsstraat 7
2172 CB Sassenheim
e-mail: info@catalaansewijn.nl